Christina Landman

To
Home Page

Papers and Articles

 1. Christina Landman
  "Can justice be embodied in sexist language?
  A challenge to the Confession of Belhar"

  Ned Geref Teologiese Tydskrif 47(1,2):283-290.

 2. Christina Landman, Willem Luyt en Nicolien du Preez
  The incarcerated body: judicial inspections, human rights and
  religious policy in prisons in South Africa

  Studia Historiae Ecclesiasticae 32(2):321-343.

 3. Landman en Pretorius:
  Die Kulturele en teologiese lyne as die fondament van die vroegste Christendom

  Acta Patristica et Byzantina17(1):272-294.

 4. Christina Landman
  Christina Nku and St John's: a hundred years later

  Studia Historiae Ecclesiasticae 32(3):1-32.

 5. Christina Landman
  Educating the body of the female child:
  feminisms in dialogue with Jerome (D 420)

  Studia Historiae Ecclesiasticae 32(1):147-161.

 6. Christina Landman
  Gee my 'n kerk wat 'n brug kan bou

  Die Beeld, 22 Januarie 2007.

 7. Christina Landman
  Die lewe is 'n lied

  Die Beeld, 20 Maart 2007.

 8. Christina Landman
  Mercy Amba Ewudziwa Oduyoye:
  Mother of our stories

  Studia Historiae Ecclesiasticae 33(2).

 9. Christina Landman
  'n Sinode wat die demone gaan verdryf

  Die Beeld, 4 Junie 2007.

 10. Christina Landman
  Manne, kreukel julle dasse vir Vrouedag

  Die Beeld, 6 Augustus 2007.

 11. Christina Landman
  Kan die kerk vroue gesond maak?

  Die Beeld, 29 Desember 2007.

 12. Christina Landman
  Kerke maak mense onvry om moreel te kan leef

  Die Beeld, 14 April 2008.

 13. Christina Landman
  Waarheen dans die kerke en die politiek nou so saam-saam?
  Die Beeld, 27 April 2009.